Plattläggning Parkeringsplats. Bromma Kyrka

Läggning av nya stenplattor vid anläggning av ny parkeringsytor till villaägare i Bromma. Doktor Abrahams väg i västra Stockholm