Stenläggning carport. Vallabrink Täby

Anläggning av ny stenbelagd garageuppfart till carport-byggnad samt borttagning av asfalt till villafastighet. Våra byggare och markarbetare ombesörjde även handgrävning, bortforsling av grusmassor från tomten. Klippvägen i Vallabrink, Norra Stockholm.