Husdränering & isolering källare i Karlberg, Vallentuna

Bygg- och anläggningsentreprenören genomförde en husdränering och en tillhörande isolering av en källare. Kunden bodde på Jan Fridegårds väg i Karlberg utanför Vallentuna och var efteråt väldigt nöjd med resultatet. Arbetet började med att våra grävmaskinister grävde upp ett schakt om kring huset ända ned till husgrunden. Organiskt material som rötter och annat avlägsnades. På ytterväggen placerades ett lager isodrän för att fungera som isolering och fuktskydd. Hålet fylldes igen med tvättat singel. Har du ett hus som är i behov av en ny dränering? Då kan du besöka oss på den här adressen för att få veta mer.

Besök vår hemsida som handlar om dräneringar i Stockholm här för mera information.