Renovering av Lekplats. Lövsta allé Hässelby

Här kan ni se ett projekt i västra Stockholm, där vi utförde en renovering av en lekplats i Hässelby i Lövsta allé på Atrakangatan. Främst blev det stensättning och trädgårdsdesign. Observera gärna den avrundade stenmuren.