Stenbelagd uppfart hus. Silverdal Sollentuna

Familj och ägare till radhus i Silverdal Sollentuna ville anlita ett byggföretag vid stenläggning av tidigare grusbelagd uppfart till carport. Våra stensättare lade ny marksten, handgrävning med fiberduk, stenmjöl samt byggde en ny trappa till entren till huset. Stenarbeten ägde rum på Linvävarvägen i Norra Stockholm, där vi tidigare har hjälpt fastighetsägare med flera tillbygnader av tralldäck inkl installation av spatunna på baksidan av fastigheten på tomten.

Söker ni hjälp med stenläggning i Stockholm? Kika här!